Ga naar de inhoud

Kunstgras

Niet meer weg te denken in de buitensport accommodaties

Het gebruik van kunstgras is niet meer weg te denken in de buitensportaccommodaties en het recreatief medegebruik. Er is dan ook veel te verkrijgen op dit gebied. Je focussen op wat, waarvoor (welk doel) u het kunstgras wilt gebruiken is dan ook één van de eerste vereisten.

Kunstgras gespreid vingers

Veel criteria zijn te bedenken en af te wegen waarop een juiste beslissing genomen kan worden. Let er bij de aanleg van kunstgrasvelden onder andere op dat men de naden netjes aansluit. Niet zo dus!

Graag ondersteun ik u in deze keuze middels een (incidenteel) advies, het geven van een cursus of presentatie. Ook het begeleiden van het gehele proces behoort tot de mogelijkheden.

Enkele tips:

  • U wilt uw sportcomplex “verrijken” met een kunstgrasveld? Het is een forse investering die ook structurele vervangings investeringen vergt;
  • Neem voldoende investeringsbudget op, er zijn bijna altijd (beperkte) meerkosten te verwachten;
  • Vanaf bestuurlijk proces, plan van aanpak, plan van eisen, vergunningen- en communicatietraject, projectorganisatie en aanbestedingsvorm moet het organisatorisch “strak” in elkaar zitten zodat het gehele proces soepel kan verlopen. Heeft u intern weinig ervaring met de realisatie van kunstgrasprojecten besteed dan diverse onderdelen, of het gehele traject, uit aan een betrouwbare onafhankelijke partij die geen banden heeft met een marktpartij;
  • Een goed Plan van Eisen met betrekking tot aanschaf van een juiste constructie / toplaag is van cruciaal belang bij een onderhandse- of openbare aanbesteding;
  • Wanneer u aanbestedingstechnisch kunt: ga voor meervoudig onderhands met een door u voorgeschreven type mat, dit met enkele aanvullende eisen met betrekking tot deze aanbestedingsvorm;
  • Er is veel informatie van internet te halen, vaak enigszins “gekleurd” omdat het veelal bedrijfsgebonden info. is
“Kunstgras voor voetbal, hockey, korfbal, tennis etc. is een prachtig middel om uw complex(en) intensiever te kunnen gebruiken.”

Mede- en multifunctioneel gebruik van uw complexen legitimeert de aanwezigheid van diverse hectaren (ex)intensief gebruikte openbare ruimten binnen de kern van uw Dorp of Stad. Maak hier ook gebruik van om de complexen zoveel als mogelijk op wat voor wijze dan ook te intensiveren.

Hoe? Graag heb ik eens een inspirerend gesprek of geef hierover een presentatie voor uw organisatie.

Op zoek naar meer informatie?

Voor informatie en het leggen van het eerste contact kunt u direct contact met mij opnemen via het contactformulier