Ga naar de inhoud

Fruit4Sport

Over het project

Fruit4Sport van start Fruit4Sport

Fruit4Sport van start Fruit4Sport, dat is de term waarmee Wageningen UR (University & Research centre) in samenwerking met MVV Nederland vorm gaat geven aan de maatschappelijke opgave te werken aan meer gezonde fruitkantines.

Op sportpark Middenmeer- Voorland zijn diverse fruitboomgaarden gerealiseerd op een 40 ha open sportaccommodatie. Men omarmde het ideeëngoed en stelde haar terrein als eerste beschikbaar. Kenmerkend aan het sportpark is het open, parkachtige karakter, waardoor met het concept niet alleen de sporter, maar alle gebruikersgroepen worden bereikt.

De verenigingen, vrijwilligers en bezoekers zijn nog steeds erg positief. Werken aan gezonde levensstijl. Door het hoge niveau waarop sport georganiseerd is in ons land blijken sportkantines, nog veel meer dan verwacht, plaatsen te zijn waarop effectief gewerkt kan worden aan verandering van consumptiepatronen. Met name de frequentie van bezoeken aan sportaccommodaties is hoger dan verwacht. Deze constatering maakte het concept om fruit te gaan produceren in de (openbare) groene ruimte rond velden, valide. Het concept Fruit4Sport. Gelukkig is het concept niet ingewikkeld. Het houdt namelijk niet meer in dan dat een gedeelte van de groenvoorziening rond sportvelden wordt ingericht voor (geschikte) fruitproductie. Door participatie ontstaat er maatschappelijk commitment dat leidt tot gezonde voedingslijnen naar de eigen kantines of de omgeving van het sportpark. Daarmee wordt een gezond alternatief geboden naast het doorgaans minder gezonde aanbod van eten en drinken in sportkantines.

Het concept is ontstaan tijdens brainstormsessies van het InnovatieNetwerk van EL&I. Daar ontsproten enkele haalbare maatschappelijke ideeën die een wezenlijke bijdrage zouden kunnen gaan vervullen in de verbinding tussen fruitproductie en gedragsverandering. PPO Fruit ontwikkelde het concept verder uit en betrok MVV Nederland voor verdere landelijke bestuurlijke borging binnen sportverenigingen.

Fruit4Sport is ontworpen als sociaal marketingconcept om het eetgedrag en de levensstijl van burgers in positieve zin te beïnvloeden, zowel voor het eigen welzijn van de sporter of bezoeker van een sportpark, als voor de gehele maatschappij. Het concept haakt daarbij in op de maatschappelijke opgave om welvaartziekten als (jeugd)obesitas en suikerziekte te voorkomen. Het geproduceerde fruit vindt binnen de pilot in Amsterdam op twee manieren zijn weg Enerzijds doordat er boomgaardjes zijn aangelegd die voor wilde pluk bestemd zijn en anderzijds die speciaal voor adoptie zijn aangelegd. Verenigingen, bedrijfsleven of teams kunnen aangeven welke vorm en mate van participatie voor hen past. Jaarrond aanbod van fruit in de sportkantines kan op deze manier niet worden geborgd, maar er kan wel een duidelijk signaal uitgaan, dat ook kan leiden tot ander inkoopbeleid bij verenigingen en kantinebeheerders.

Binnen het concept wordt gewerkt aan de borging van een continue beschikbaarheid van vers fruit. Maatwerk Gangbaar fruitsortiment vraagt veel kennis en kunde inzet van de gewasverzorging. Dit sortiment is daarom ook niet geschikt. Onderzoekers van PPO Fruit, onderdeel van Wageningen UR, maken daarom maatwerk per vereniging waarbij rekening wordt gehouden met de lokale bodemtypes, ruimte en het voorzien beheer. Ervaren en lerend verder. De pilot is met name bedoeld om te leren in de praktijk. Waar lopen we tegen aan bij alle participatievormen, welk productiesysteem leent zich het meest, welke veranderingen treden er op onder fruitconsumptie en levert het concept een bijdrage aan het eetpatronen en een meer gezonde levensstijl? De opgedane kennis is direct inzetbaar bij verenigingen die ook met Fruit4Sport aan de slag willen.

Meer informatie:
Marc Ravesloot (0488-473731)
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO Fruit), Wageningen UR, Projectleider Fruit4Sport

Meer informatie

Voor informatie en het leggen van het eerste contact kunt u direct contact met mij opnemen via het contactformulier​​